onsdag 7 september 2011

Mindfulness...

det har passerat mig lite för många gånger för att helt ignoreras, så nu började jag googla på det...


De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa, vilka är besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på alla dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor.

Har någon erfarenhet av det? Tips?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar