onsdag 16 maj 2012

Ett steg närmare

min framtid!

Mail till chefen med önskan om avgångsvederlag för uppsägning pga medicinska skäl... Shit, snart har jag tagit steget! Jag hoppar, jag faller...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar